Ansatte

Vi har en faglig sterk personalgruppe som består av 13 kvinner og 6 menn. Styrer og assisterende styrer er ansatt i administrative stillinger. Grunnbemanningen er en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere på hver avdeling. Vi arbeider for økt pedagogtetthet, og har erstattet enkelte assistentstillinger med pedagogstillinger.

Vi har også kjøkkenassistent og rengjøringsassistenter tilknyttet barnehagen.

Kråkeslottet barnehage er øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen og mottar studenter fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til praksiselever fra helse- og omsorgsfag.

Administrasjon
Styrer
Helga Thorsteinsdottir
Nestleder
Marthe Haukland

Kasper

Pedagogisk leder
Martin Høier

Pedagog
Marthe Haukland

Fagarbeider
Martine Larsen

Assistent
Oda Ringberg

Jesper

Pedagogisk leder
Harriet Ewold

Pedagog
Øystein Rostad

Assistent
Tove Grape

Assistent
Benedicte Fagervoll

Jonatan

Pedagogisk leder
Øyvind Høier

Fagarbeider
Karin Brox Olsen

Assistent
Meriem Ouazrqui

Kråke

Pedagogisk leder
Sigsten Steien

Fagarbeider
Nasreen Abdulla

Støttepedagoger
Sandra Flaate Jørgensen
Øystein Rostad

Skarv

Pedagogisk leder
Kristoffer Dalen

Assistent
Lioubov AxenovaKjøkkenassisten 
Ann Guttormsen
Renholdere
Janthima Olsen
Rodcharin Seesongka

Vikarer
Christina W. Hansen
Kathrine Stensvik
Leif Eliassen
Ola Edholm
Sanna Vorren
Simon Nilsen
Svava Hay