Om oss

Kråkeslottet er en privat barnehage som ligger sentralt plassert på Dramsvegen, midt mellom sentrum og UIT/UNN.
Kråkeslottet SA eies og drives av foreldre som har barn her. Vi har 60 barn fordelt på 5 avdelinger delt inn etter alder. 

Fordypningsområdene våre er estetiske fag, språkmiljø og bevegelsesglede. Vi vektlegger samtidig å styrke barns sosiale kompetanse, og har fokus på vennskap og samspillet mellom barn. Vi vil bygge relasjoner mellom barna og mellom barn og voksne,  og skape trygghet og trivsel.

Barnehagen ligger i et gammelt hus med mange spennende rom. Vi har en fin, kupert utelekeplass som oppfordrer til variert lek gjennom hele året. 

Fordypningsområdene våre

Estetiske fag og temaarbeid

De estetiske fagene drama, musikk og forming benyttes regelmessig i ulike temaarbeid på avdelingene gjennom hele året. Gjennom eventyr, fortelling, dramalek, sanger og formingsaktiviteter får barna oppleve fellesskap, utvikle sin egen kreativitet og fantasi, og de får støtte til å fortolke og bearbeide forskjellige opplevelser og fortellinger de hører i barnehagen.

Språkmiljø

I Kråkeslottet barnehage er vi opptatt av at barna skal få oppleve et variert og utviklende språkmiljø. Vi bruker sang og rim og regler aktiviter i hverdagen. Vi forteller eventyr og historier og gir liv til disse gjennom figurer og konkreter. Vi har gått til innkjøp av "snakkepakken" for ytterligere å styrke vårt språkarbeid og å kunne gi ekstra støtte til de som trenger det i sin språkutvikling.
Vi er også opptatt av språk som mulighet for voksne og barn til å undre seg og utforske sammen, og er derfor opptatt av å legge til rette for de gode samtalene mellom barna, og mellom voksne og barn. Dette krever tid, rom og interesserte og engasjerte voksne.

Bevegelsesgleder

I mange år har vi vektlagt å arbeide med å stimulere barnas motoriske, språklige og sansemessige utvikling. Vi tilrettelegger for fysisk aktivitet gjennom både planlagte aktiviteter og i spontane situasjoner. Vi prioriterer å være mye utendørs, og tomtas utforming giør at det foregår allsidig utelek sommer som vinter. Vi har ideelle forhold for ake- og skiaktiviteter og har egen skøytebane når forholdene tillater det.
Vi er også mye på turer i skogen og i fjæra, så barna får bli kjent med naturen og bli glad i å bruke den.