Informasjon

Telefonnummer:               
Kontor: 40037821                                  

Direktenummer til avdelingene            

Kasper: 40039105

Jesper: 40039488

Jonatan: 40037980

Ringelihorn: 40038339

Adresse: 
Dramsvegen 87, 9010 Tromsø


Åpningstider: 
07.30 til 16.30

Vil du søke plass hos oss? 
Søknadene til private og kommunale barnehager samordnes. Søknad sendes gjennom Tromsø kommunes søkerportal

1. februar er frist for søknad om overflytting/bytte av barnehageplass.

1.mars er frist for hovedopptak.IBID SA er et samvirkeforetak som eies av 26 private ideelle barnehager, inkludert Kråkeslottet barnehage. Barnehagene er selvstendige enheter men har valgt å knytte seg tettere sammen gjennom foretaket. Bjarne Stenersen er daglig leder i IBID. IBID utvikler tilbud og gjennomfører aktiviteter som barnehagene har behov for. Hovedvekten av aktivitetene er knyttet til kompetanseutvikling, veiledning og kurs.

IBID tilbyr også kompetanseutvikling til andre enn medlemmene. Du kan finner informasjon og påmelding til disse under kurs, veiledning eller arrangementer.