Ansatte

Vi har en faglig sterk personalgruppe som består av 11 kvinner og 6 menn. Grunnbemanningen er en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere på hver avdeling. Vi arbeider for økt pedagogtetthet, og har erstattet enkelte assistentstillinger med pedagogstillinger.

Vi har også kjøkkenassistent og rengjøringsassistenter tilknyttet barnehagen.

Kråkeslottet barnehage er øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen og mottar studenter fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til praksiselever fra helse- og omsorgsfag.

Administrasjon
Styrer
Helga Thorsteinsdottir
Nestleder
Marthe Haukland

Kasper

Pedagogisk leder
Martin Høier

Pedagog
Ingrid Falkvall-Rist

Fagarbeider
Martine Larsen

Assistent
Arnie Van Kerwel

Jesper

Pedagogisk leder
Harriet Ewold

Pedagog
Øystein Rostad

Assistent
Tove Grape

Assistent
Oda Ringberg

Jonatan

Pedagogisk leder
Øyvind Høier

Pedagog
Marthe Haukland

Fagarbeider
Karin Brox Olsen

Assistent
Meriem Ouazrqui

Assistent
Oda Ringberg

Kråke

Pedagogisk leder
Kristoffer Dalen

Assistent
Lioubov Axenova

Assistent
Arnie Van KerwelSkarv

Pedagogisk leder
Sigsten Steien

Fagarbeider
Nasreen Abdulla

Assistent
Arnie Van Kerwel 


Kjøkkenassisten 
Ann Guttormsen
Renholdere
Janthima Olsen
Rodcharin Seesongka

Vikarer
Leif Eliassen
Nora Lindberg 
Ola Edholm
Sandra Flaate-Jørgensen
Svava Hay