Ansatte

Vi har en faglig sterk personalgruppe som består av 11 kvinner og 6 menn. Grunnbemanningen er en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere på hver avdeling. Vi arbeider for økt pedagogtetthet, og har erstattet enkelte assistentstillinger med pedagogstillinger.

Vi har også kjøkkenassistent og rengjøringsassistenter tilknyttet barnehagen.

Kråkeslottet barnehage er øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen og mottar studenter fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til praksiselever fra helse- og omsorgsfag.

Administrasjon
Styrer
Helga Thorsteinsdottir (i permisjon)
Nestleder
Marthe Haukland (Vikarierende styrer)

Kasper

Pedagogisk leder
Martin Høier

Pedagog
Øystein Rostad

Assistent
Meriem Ouazrqui

Jesper

Pedagogisk leder
Harriet Ewold

Pedagog
Mariann Antonsen

Assistent
Tove Grape

Jonatan

Pedagogisk leder
Øyvind Høier

Fagarbeider
Karin Brox Olsen

Fagarbeider
Margareth Silvano Karlsen

Fagarbeider
Nasreen Abdulla

Kråke

Pedagogisk leder
Torill Walseth

Assistent
Lioubov Axenova
Skarv

Pedagogisk leder
Sigsten Steien

Assistent
Arnie Van Kerwel 


Kjøkkenassistent
Ann Guttormsen / Regine Lund Ryeng

Renholdere
Janthima Olsen
Rodcharin Seesongka

Spesialpedagog
Sandra Flaate- Jørgensen

Fastvikarer/buffere
Regine Lund Ryeng
Oda Ringberg
Ragnhild Fredriksen

Vikarer
Ada Nordmo
Gustav Eidsvik
Mimmi Lindqvist
Sandra Flaate-Jørgensen
Mari Taugbøl
Veronika Guttormsen