Ansatte

Vi har en faglig sterk personalgruppe som består av 11 kvinner og 6 menn. Grunnbemanningen er en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere på hver avdeling. Vi arbeider for økt pedagogtetthet, og har erstattet enkelte assistentstillinger med pedagogstillinger.

Vi har også kjøkkenassistent og rengjøringsassistenter tilknyttet barnehagen.

Kråkeslottet barnehage er øvingsbarnehage for barnehagelærerutdanningen og mottar studenter fra Universitetet i Tromsø, i tillegg til praksiselever fra helse- og omsorgsfag.

Administrasjon
Styrer
Helga Thorsteinsdottir 
Nestleder
Marthe Haukland 

Kasper

Pedagogisk leder
Martin Høier

Pedagog
Øystein Rostad

Assistent
Meriem Ouazrqui

Jesper

Pedagogisk leder
Harriet Ewold

Pedagog
Mariann Antonsen

Assistent
Tove Grape

Jonatan

Pedagogisk leder
Øyvind Høier

Pedagog
Ada Nordmo

Fagarbeider
Karin Brox Olsen

Fagarbeider
Nasreen Abdulla

Kråke

Pedagogisk leder
Sigsten Steien

Assistent
Lioubov Axenova
Skarv

Pedagogisk leder
Stian Fred Høgås

Assistent
Arnie Van Kerwel 


Kjøkkenassistent
Dong Liu

Renholdere
Janthima Olsen
Rodcharin Seesongka

Fastvikarer/buffere
Sandra Flaate Jørgensen
Gustav Eidsvik